Davet

Değerli meslektaşlarımız

Bakırköy Tıp Günleri Canlı Cerrahi Sempozyumu’nun beşincisini sizlerle birlikte gerçekleştirebilecek olmanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayız. Bu yılki toplantımızda bir öncekilerden farklı olarak sadece pelvik taban cerrahisini ele alacağız.

Dünyada ilk defa robotik perineal radikal prostatektomiyi bu toplantıda canlı olarak izleme fırsatını bulacağız. Ayrıca pelvik taban cerrahisin de önemli yer tutan sakrokolpopeksi, millin prostatektomi, rekonstrükrif cerrahi ameliyatlarından ağız mukozası augmentasyon uretroplastisi, artifisyel üriner sifinkter takılması ve penil protez implantasyonu cerrahilerini uluslar arası camiada söz sahibi cerrahlar tarafından yapılacak olup, bu ameliyatları interaktif katılımlarla canlı olarak izleme imkanımız olacaktır.

Bu sempozyumda kendilerini pelvik cerrahi alanında geliştirmiş olan hem ulusal hem de uluslararası çok değerli bilim insanlarıyla birlikte olacağız.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Üroloji Derneği, Endoüroloji Derneği, ve SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin birlikte gerçekleştireceği bu canlı cerrahi sempozyumuna tüm meslektaşlarımızla birlikte olabilmeyi diliyor, saygılar sunuyorum.

Bilimsel şölene sahne olacak sempozyumumuzda görüşmek üzere.

Prof. Dr. Volkan Tuğcu
Sempozyum Başkanı